1 вересня - День знань

           1 вересня  КВПУ будівництва і дизайну радо вітало учнів, батьків та педагогів з Днем знань. На спортивному комплексі відбулася урочиста лінійка з нагоди Першого вересня. Адміністрація та директор училища привітали молодих спеціалістів та новоприйнятих працівників з їхнім першим уроком у Київському вищому професійному училищі будівництва та дизайну. В нашому училищі багато учнів, які є прикладом для наслідування, їхні заслуги  не залишилися непомітними. Найкращих учнів було відзначено грамотами.

   

          На святковій лінійці  хвилиною мовчання вшановано пам'ять усіх загиблих воїнів, які віддали життя, у боротьбі за свободу, цілісність та єдність нашої держави.

  

 

Перший урок

          Новий навчальний рік у КВПУ будівництва і дизайну розпочався з проведення уроку, присвяченого темі: "Україна – єдина країна". Метою уроку було формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу, незалежної, демократичної та заможної держави. 

Урок був спрямований на утвердження єдності України, нероздільності її території та народу. У ході уроку увагу дітей було акцентовано на тому, що Крим і Донбас – це Україна, що люди, які мешкають на цих територіях, – громадяни України.

          Під час проведення уроку були використані елементи державної символіки в одязі учнів, використано національне вбрання.

          Викладачі  звернулися до подій минулого та сьогодення, що засвідчило прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя. Також оголошено хвилину мовчання з метою вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні, воїнів та інших загиблих у боротьбі за свободу, цілісність та єдність нашої держави.

 

Учнівське самоврядування

Про розвиток учнівського самоврядування в КВПУ будівництва і дизайну.

Одним із основних завдань органів управління системою професійно-технічної освіти (Закону України „Про професійно-технічну освіту”) є сприяння розвитку самоврядування у навчальних закладах, активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя та поширення кращого досвіду з профілактики запобігання негативним проявам серед дітей і молоді.

Актуальність учнівського самоврядування зумовлена необхідністю виховання особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь та навичок, але й має здатність активно включатися у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні.

 Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника спочатку у групі, а потім в училищі, місті, державі.    

Рада учнівського самоврядування створена і діє на принципах добровільності і гласності, гуманізму, демократичності, зорієнтованості на позитивні соціальні дії, самостійності, рівноправності його членів.

         Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України „Про молодіжні та дитячі громадські організації", чинним законодавством.

Девіз Ради учнівського самоврядування:"Створи себе сам".

Метою Ради учнівського самоврядування є:

1.Активізація процесу діяльності органів учнівського самоврядування на рівні училища, участь молоді в прийнятті рішень.

2.Захист прав та інтересів дітей на різних рівнях.

3.Всебічна реалізація учнями своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.

4.Створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень.

5.Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників ради та реалізація спільних проектів.

6. Розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва, захист їх прав та інтересів, залучення до участі у громадському житті.

Завданнями Ради учнівського самоврядування є: об'єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей; формування в учнів організаторських вмінь, підвищення соціально активності молодого покоління; здійснення діяльності, спрямованої  на задоволення соціальних, економічних,  творчих, духовних та інших інтересів; сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню молоді; розвиток власного „Я" кожної дитини, допомога молоді знайти себе в колективі, самовизначитись; підтримка ініціатив творчих об’єднань щодо вдосконалення навчання, виховання дітей, організації дозвілля.

Діяльність Ради учнівського самоврядування багатогранна:

- контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку в училищі;

- акції милосердя;

- соціальний захист учнів пільгових категорій;

- організація різних конкурсів, змагань;

- організація роботи спортивних гуртків і художньої самодіяльності та участь в них;

- участь в організації та проведенні тематичних свят, конкурсів професійної майстерності, конкурсів художньої самодіяльності;

- участь у профорієнтаційній роботі

- участь у суспільно-корисних справах.

Основною формою роботи учнівського самоврядування є загальноучилищні проекти та акції. До участі у загальноучилищних проектах, акціях, позаурочних заходах залучаються учні всіх груп. Постійними акціями, спрямованими на участь Ради є: соціальний проект  «Подаруй дитині частинку душі», училищні проект «Хочу бути зіркою», «Я – проти СНІДу»

Рада учнівського самоврядування  складається з старостату  учнівських груп.

При Раді створені і працюють постійнодіючі комісії:

1.  Комісія зі спорту та здорового способу життя. 

2.  Комісія дисципліни, порядку та правової культури. 

3.  Комісія соціального захисту. 

4.  Комісія з патріотичного виховання. 

5.  Комісія культурно-масових заходів.

6.  Комісія суспільно-корисних справ: 

Комісія зі спорту та здоровому способу життя    

Мета: Залучити учнів до активної участі в училищних та міських змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя.

- Організація спортивних заходів (футбольні, волейбольні матчі, шахові, тенісні турніри, спортивні ігри тощо). 

- Організація і проведення лекцій, бесід з пропаганди здорового способу життя,

- Випуск інформаційних бюлетенів щодо боротьби з палінням, вживанням алкоголю та наркотиків.

- Пропаганда здорового харчування.

- Пропаганда профілактичного медичного огляду з метою боротьби зі СНІДом.

- Пропаганда безпечного сексу.

- Проведення рейдів під девізом „Ні палінню!”. 

- Проведення Дня Здоров’я.

Комісія дисципліни, порядку та правової культури 

Мета: Виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, за майно. 

- Випуск інформаційних бюлетенів про стан дисципліни в групах, випуск фотомонтажів.

- Спільна робота з Радою  профілактики правопорушень. 

- Контроль за виконанням внутрішнього розпорядку в училищі.

- Організація та проведення лекцій з правової культури, брей-рингів та круглих столів „Чи знаєш ти закон? ” 

- Щоденний контроль за відвідуванням учнями занять, ведення журналу відвідування. 

- Організація циклу бесід „Про культуру спілкування”. 

Комісія соціального захисту

Мета: Виховувати в учнів здатність до співпереживання, почуття гуманності та людяності, уміння жити за принципами «Людина людині товариш та брат». Навчати умінню надавати допомогу потребуючим її, умінню робити добро. Створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі. 

- Виявлення в групах учнів, які потребують допомоги: сиріт, напівсиріт, чорнобильців, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів. 

- Участь у розподілі та наданні матеріальної допомоги потребуючим її. 

- Організація збору матеріальної допомоги для купівлі медикаментів. 

- Робота з примирення сторін у вирішенні конфліктних ситуацій (забезпечення публічного вибачення, попередження тощо).

Комісія культурно-масових заходів.

Мета: Привчити учнів до змістового проведення  вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми.

- Організація та проведення позаурочних заходів, конкурсів.

- Проведення конкурсів художньої самодіяльності.

- Організація днів іменинників у групах.

- Організація та проведення екскурсій у музеї на різноманітні виставки.

- Організаційна робота по залученню учнів у гуртки, контроль за відвідуванням. 

- Організація та проведення молодіжних дискотек. 

- Організація та проведення літературних вечорів, диспутів та вікторин. 

- Проведення українських вечорниць та народних свят. 

- Культпоходи в театри та кінотеатри міста Києва. 

Комісія з патріотичного виховання 

Мета: Плекати дух любові до рідної землі, слова, пісні, традицій, виховувати патріотизм, національну гідність, поглиблювати знання з історії, культури рідного народу; залучати всіх учнів до просвітницької діяльності. 

- Пропаганда рідної мови.

- Організація і проведення тематичних свят.

- Організація зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

- Організація екскурсій по місцях Бойової слави українського народу.

- Організація екскурсій по пам’ятних та історичних місцях міста Києва. 

- Організація екскурсії до музеїв. 

         Комісія суспільно-корисних справ: 

         Мета: Виховання в учнів працелюбності, дбайливого ставлення до училища, його майна. Залучення учнів до участі в санітарних днях, благоустрої території, приміщень.

-              Організація та контроль за прибиранням групами закріплених за ними територій;

-       Проведення санітарних днів;

-       Проведення суботників;

-       Приймати участь у благоустрої міста.

На засіданнях Ради учнівського самоврядування заслуховуються звіти голів комісій про свою роботу, обговорюються організаційні питання діяльності комісій, питання преміювання учнів.

Беручи участь у професійних конкурсах, учні одержують можливість виходу на більш високий подіум та рівень спілкування з професіоналами. Їхня праця оцінюється не лише викладачами та майстрами виробничого навчання, а незалежними експертами, фахівцями високої кваліфікації. Кожен учасник таких заходів реалізує своє право бути відповідальним і самостійним, бути співавтором і представити свої індивідуальні творчі здібності. Такий підхід відкриває перспективи професійного росту, саморозвитку і самовдосконалення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з НВР                                             Ю.О.Найверт    

 

План робота Ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради учнівського самоврядування

КВПУ  будівництва і дизайну

Протокол  № ______

від «___» _________ 20___р.

 

 

План роботи Ради учнівського самоврядування

КВПУ  будівництва і дизайну на 2014-2015 н.р.

 

№ п/н

Назва заходу

Термін виконання

Відмітки про виконання

Вересень

1.                        

Урочиста лінійка приурочена Дню Знань.

01.09.14р.

 

2.                        

День здоров’я. Спортивні змагання.

19.09.14р.

 

3.                        

Анкетування в групах для виявлення стосунків в групі.

22.09.14р.

 

4.                        

Рейд-перевірка щодо відвідування занять учнями.

24.09.14р.

 

5.                        

Екскурсія до Національного історико-меморіального заповідника „Бабин Яр”.

26.09.14р.

 

6.                        

Правовий брей-ринг.

30.09.14р.

 

Жовтень

1.                        

Конкурс стінних газет до Дня працівника освіти.

04.10.14 р.

 

2.                        

Концертно-розважальна програма до Дня вчителя.

05.10.14 р.

 

3.                        

Виставка декоративно-прикладного мистецтва присвячена Дню училища.

16.10.14 р.

 

4.                        

Святковий концерт присвячений Дню училища.

16.10.14 р.

 

5.                        

Осінній кубок з футболу.

16.10.14 р.

 

6.                        

Рейд-перевірка щодо дотримання зовнішнього вигляду учнями.

23.10.14р.

 

Листопад

1.                        

Конкурс стіннівок до Дня визволення України  та Києва від німецько-фашистських загарбників.

06.11.14р.

 

2.                        

Загальноучилищна акція «Свічка пам’яті» приурочена Дню визволення України та Києва від німецько-фашистських загарбників.

06.11.14р.

 

3.                        

Організувати покладання квітів до пам’ятника полеглим воїнам. Екскурсії до  Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років"

05.11.14р.

 

4.                        

Загальноучилищна акція «Вишиванка – це стильно» до Дня української писемності та мови.

07.11.14р.

 

5.                        

Рейд-перевірка щодо відвідування занять учнями.

13.11.14р.

 

6.                        

Рейд-перевірка щодо дотримання зовнішнього вигляду учнями.

13.11.14р.

 

7.                        

Загальноучилищна акція на честь Міжнародного дня відмови від куріння цигарок -  «Цигарку на цукерку».

20.11.14р.

 

8.                        

Лінійка, присвячена до Дня пам’яті жертв Голодомору «Дзвони зраненої пам’яті». 

21.11.14р.

 

9.                        

Екскурсія до Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні.

20.11.14р.

 

10.                    

Конкурс стінних газет  присвячений Голодомору 1932-1933рр.

21.11.14р.

 

11.                    

Конкурс «Маю честь!», присвячений Дню захисника Вітчизни.

28.11.14р.

 

Грудень

1.                        

Година спілкування «Скажемо СНІДу – НІ!»

01.12.14р.

 

2.                        

Конкурс стіннівок приурочений Дню боротьби зі СНІДом».

01.12.14р.

 

3.                        

Спортивно-розважальна програма  «Наші хлопці - всі спортсмени, вони справжні супермени» присвячена Дню Збройних Сил України.

05.12.14р.

 

4.                        

Участі у Декаді правових знань.

08.12-15.12.14р.

 

5.                        

Організація та проведення шахового турніру.

11.12.14р.

 

6.                        

Загальноучилищна акція благодійної допомоги вихованцям дитячих притулків «Подаруй дитині частинку душі».

18.12.14р.

 

7.                        

Конкурс стіннівок присвячених новорічним святам.

19.12.14р.

 

8.                        

Організація та проведення профорієнтаційної роботи та дня відкритих дверей.

20.12.14р.

 

9.                        

Конкурс на краще оформлення класу до Нового року.

24.12.14р.

 

10.                    

Літературно-музична композиція з нагоди новорічних свят. Святкова дискотека.

25.12.14р.

 

Січень

1.                        

Рейд-перевірка щодо відвідування занять учнями та  щодо дотримання зовнішнього вигляду.

19.01.15р.

 

2.                        

Організація та проведення профорієнтаційної роботи та дня відкритих дверей.

19.01.15р.

 

3.                        

Заходи присвячені 95-річниці Дня Соборності України та Дню пам’яті героїв КрутКонкурс ерудитів «Що я знаю про Україну?»

22.01.15р.

 

4.                        

Екскурсія до Національного музею  історії України.

21.01.15р.

 

5.                        

Спортивні змагань з настільного тенісу.

27.01.15р.

 

Лютий

1.                        

Зустріч з працівниками ДАІ. «Дорожньо-транспортні пригоди та причини їх виникнення».

08.02.15р.

 

2.                        

Вечірка для закоханих. випуск стіннівок до Дня святого Валентина. Конкурс валентинок.

13.02.14 р.

 

3.                        

Спортивні змагань з баскетболу.

17.02.15р.

 

4.                        

Рейд-перевірка щодо відвідування занять учнями.

20.02.15р.

 

5.                        

Рейд-перевірка щодо дотримання зовнішнього вигляду учнями.

20.02.15р.

 

6.                        

Організація та проведення профорієнтаційної роботи та дня відкритих дверей.

21.02.15р.

 

Березень

1.                        

Захід приурочений Міжнародному жіночому дню  8 березня “8  Березня - свято  весни,  краси,  ніжності,  жіночності”.

06.03.15 р.

 

2.                        

Конкурс стінних газет до 8-го Березня.

06.03.15 р.

 

3.                        

Конкурс стінних газет до дня народження Т.Г.Шевченка.

10.03.15 р.

 

4.                        

Організація та проведення профорієнтаційної роботи та дня відкритих дверей.

28.03.15р.

 

Квітень

1.                        

Упорядкування училищної клумби, насадження кущів, квітів.

06-10.04.15р.

 

2.                        

Конкурс стіннівок до Великодня.

10.04.15р.

 

3.                        

Уроки пам’яті до Дня трагедії на ЧАЕС.

14.04.15р.

 

4.                        

Конкурс стінних газет до Дня трагедії на ЧАЕС.

24.04.15 р.

 

5.                        

Лінійка-реквієм  «Чорнобиль – біль України».

24.04.15 р.

 

6.                        

Організація та проведення профорієнтаційної роботи та дня відкритих дверей.

25.04.15р.

 

Травень

1.                        

Організувати покладання квітів до пам’ятника полеглим воїнам. Екскурсії до  Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".

06.05.15 р.

 

2.                        

- Літературно-музична композиція для ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни  «Перемоги день ясний».

08.05.15р.

 

3.                        

Конкурс стінних газет до Дня Перемоги.

08.05.15р.

 

4.                        

Участь учнів в організації та проведенні профорієнтаційної роботи та днів відкритих дверей.

16.05.15р.

 

5.                        

Рейд-перевірка щодо відвідування занять учнями.

18.05.15р.

 

6.                        

Рейд-перевірка щодо дотримання зовнішнього вигляду учнями.

18.05.15р.

 

7.                        

Проведення весняного кубку з футболу присвяченого Дню Києва.

25.05.15р.

 

Червень

1.                        

Генеральне прибирання та підготовка  училища до нового навчального року.

25.06.15р.

 

2.                        

Випускний бал.

26.06.15р.

 

  

 

Голова учнівського самоврядування                                       Л.  Ковальчук

 

 

Теми засідань Ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради учнівського самоврядування

КВПУ  будівництва і дизайну

Протокол  № ______

від «___» _________ 20___р.

 

Теми засідань Ради учнівського самоврядування

КВПУ  будівництва і дизайну на 2014-2015 н.р.

№ п/п

Порядок денний

1

 

 

2

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Затвердження положення про Раду учнівського самоврядування КВПУ будівництва і дизайну.

Обрання голови Ради учнівського самоврядування та його заступника. Розподіл обов’язків серед членів Ради.

Затвердження плану роботи учнівського самоврядування на 2014-2015  н.р.

Затвердження тем засідань Ради учнівського самоврядування КВПУ  будівництва і дизайну на 2014-2015 н.р.

Про Єдині педагогічні вимоги до учнів КВПУ будівництва і дизайну.

Про рекомендації до зовнішнього вигляду учнів.

Розгляд Положення про стіннівки. Визначення переліку обов’язкових стіннівок.

Про організацію та проведення санітарних днів, чергування по кабінетах, закріплення територій за групами.

Про проведення урочистих, розважальних заходів у жовтні місяці.

Підготовка до осіннього кубку з футболу.

1

 

2

 

3

 

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Про проведення урочистих, розважальних заходів  у листопаді місяці.

Про заходи учнівського колективу  з підготовки училища до зимового періоду.

Загально училищна акція на честь Міжнародного дня відмови від куріння цигарок (20.11).

Робота Ради по залученню учнів до участі у Декаді правових знань.

Робота членів Ради з учнями з низьким рівнем навчальних досягнень та з учнями, які мають пропуски навчання без поважних причин.

Про дотримання зовнішнього вигляду учнями. Організація рейдів-перевірок.

Загальноучилищна акція «Свічка пам’яті».

Аналіз стану відвідування учнями занять.

Загальноучилищна акція «Вишиванка – це стильно».

1

 

2

 

 

3

 

 

4

Про проведення урочистих, розважальних заходів  у грудні  місяці.

Участь учнів в організації та проведенні профорієнтаційної роботи та днів відкритих дверей.

Загальноучилищна акція благодійної допомоги вихованцям дитячих притулків «Подаруй дитині частинку душі».

Організація та проведення шахового турніру.

1

 

2

3

 

4

5

6

Про проведення урочистих, розважальних заходів  у січні місяці.

Про генеральне прибирання училища напередодні зимових канікул.

Участь учнів в організації та проведенні профорієнтаційної роботи та днів відкритих дверей.

Про дотримання зовнішнього вигляду учнями. Організація рейдів-перевірок.

Аналіз стану відвідування учнями занять.

Підготовку до змагань з настільного тенісу у січні місяці.

1

 

2

 

 

3

Про проведення урочистих, розважальних заходів  у лютому місяці.

Участь учнів в організації та проведенні профорієнтаційної роботи та дня відкритих дверей.

Допомога в організації та проведенні змагань з баскетболу.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Про проведення урочистих, розважальних заходів  у березні місяці.

Про підготовку учнів ІІІ курсу до ДПА.

Участь учнів в організації та проведенні профорієнтаційної роботи та днів відкритих дверей.

Про підготовку до шевченківського тижня.

Про дотримання зовнішнього вигляду учнями. Організація рейдів-перевірок.

Аналіз стану відвідування учнями занять.

1

 

2

 

 

3

4

Про проведення урочистих, розважальних заходів  у квітні місяці.

Участь учнів в організації та проведенні профорієнтаційної роботи та днів відкритих дверей.

Про заходи учнівського колективу  з підготовки училища до весняного періоду.

Упорядкування училищної клумби, насадження кущів, квітів.

1

 

2

 

3

 

 

4

5

Про проведення урочистих, розважальних заходів  у травні місяці.

Участь у проведенні дня цивільної оборони.

Участь учнів в організації та проведенні профорієнтаційної роботи та днів відкритих дверей.

Загальноучилищна акція «Свічка пам’яті».

Підготовка до весняного кубку з футболу.

1

 

2

 

3

 

 

4

5

Про проведення урочистих, розважальних заходів  у червні місяці.

Про підготовку до закінчення навчального року, підготовка до ДКА, випускного.

Участь учнів в організації та проведенні профорієнтаційної роботи та днів відкритих дверей.

Про дотримання зовнішнього вигляду учнями. Організація рейдів-перевірок.

Аналіз стану відвідування учнями занять.

1

 

2

 

 

3

Про генеральне прибирання та підготовку  училища до нового навчального року.

Участь учнів в організації та проведенні профорієнтаційної роботи та днів відкритих дверей.

Підсумки роботи самоврядування за навчальний рік. Планування заходів на 2015-2016 н.р.

 

 

Голова учнівського самоврядування                  Л.  Ковальчук

 

 

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради учнівського самоврядування

КВПУ  будівництва і дизайну

Протокол  № ______

 

від «___» _________ 20___р.

 

Положення

про учнівське самоврядування КВПУ будівництва і дизайну

 

Розділ 1. Загальні положення

1.  Рада учнівського самоврядування КВПУ будівництва і дизайну - добровільна громадська організація громадян віком від 14 до 25 років, метою якої  є  здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення членів суспільства; активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя та поширення кращого досвіду з профілактики запобігання негативним проявам серед дітей і молоді.

2.  Рада учнівського самоврядування КВПУ будівництва і дизайну керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України „Про молодіжні та дитячі громадські організації", чинним законодавством, даним Положенням.

3.  Рада учнівського самоврядування створюється і діє на принципах добровільності і гласності, гуманізму, демократичності, зорієнтованості на позитивні соціальні дії, самостійності, рівноправності його членів.

Розділ 2. Мета та завдання

1.  Головною метою діяльності учнівського самоврядування КВПУ будівництва і дизайну є: об’єднання підлітків для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів; всебічна реалізація учнями своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей; створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень; налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників ради та реалізація спільних проектів; розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва, залучення до участі у громадському житті.

2. Завданнями Ради учнівського самоврядування є: об'єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей; формування в учнів організаторських вмінь, підвищення соціально активності молодого покоління; здійснення діяльності, спрямованої  на задоволення соціальних, економічних,  творчих, духовних та інших інтересів; сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню молоді; розвиток власного «Я» кожної дитини, допомога молоді знайти себе в колективі, самовизначитись; підтримка ініціатив творчих об’єднань щодо вдосконалення навчання, виховання дітей, організації дозвілля.

3. Діяльність Ради учнівського самоврядування багатогранна:

- Допомагають майстрам виробничого навчання, класним керівникам вирішувати завдання, пов’язані з укріпленням дисципліни, виконанням режиму роботи і правил внутрішнього розпорядку КВПУ будівництва і дизайну.

- Контролюють поточну успішність і відвідування учням занять.

- Організовують санітарні дні, чергування учнів; домагаються зразкового порядку та чистоти в приміщеннях;

- Допомагають в укріпленні матеріально-технічної бази КВПУ будівництва і дизайну.

- Організовують контроль  за збереження обладнання  училища, навчальних кабінетів і майстерень, підручників і наочних посібників, будівель;

- Допомагають в організації і проведенні конкурсів профмайстерності, олімпіад, предметних тижнів, змагань, оглядів художньої самодіяльності, концертів;

- Допомагають в організації дозвілля учнів: залучення учнів в гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції.

- Організовують акції милосердя.

-  Соціальний захист учнів пільгових категорій.

- Участь у профорієнтаційній роботі.

Розділ 3. Структура учнівського самоврядування

1.  До складу Ради учнівського самоврядування  училища  входять старости навчальних груп. На початку кожного навчального року у групах  проходять вибори  активу групи (старост, заступників старост, фізоргів, редколегії).

2.  Термін повноважень Ради  один  рік.

3.  На першому засіданні члени Ради обирають таємним або відкритим голосуванням  голову Ради  учнівського самоврядування, а також його заступника.

4.  Голова Ради  головує на його засіданнях, підписує всі рішення, організовує їх виконання, представляє весь учнівський колектив училища  (в адміністрації, при проведенні загальноучилищних  заходів і т. д.).

5.  Заступник голови Ради  учнівського самоврядування заміщує голову  та виконує його обов'язки (у випадках його відсутності), відповідає за ведення протоколів засідань Ради, допомагає в організації різних заходів.

6.  Рішення Ради приймаються на засіданнях та є обов'язковими для виконання всіма учнівськими колективами  та органами самоуправління.

Примітки: засідання Ради  проходять за участю директора училища, його заступників. Засідання відбуваються  один раз на місяць, а також за необхідністю.

7.  Члени Ради здійснюють інформування учнів  про їхні права та свободи, обов’язки, проводять соціологічні дослідження і опитування серед учнів училища, складають та реалізують різноманітні програми і проекти для учнів.

8.  При Раді створені і працюють постійно діючі комісії, які очолюють голови:

- Комісія зі спорту та здорового способу життя. 

- Комісія дисципліни, порядку та правової культури. 

- Комісія соціального захисту. 

- Комісія з патріотичного виховання. 

- Комісія культурно-масових заходів.

- Комісія суспільно-корисних справ.

Комісія зі спорту та здоровому способу життя    

Мета: Залучити учнів до активної участі в училищних та міських змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя.

- Організація спортивних заходів (футбольні, волейбольні матчі, шахові, тенісні турніри, спортивні ігри тощо). 

- Організація і проведення лекцій, бесід з пропаганди здорового способу життя, із запрошенням спеціалістів: лікарів-наркологів, психологів, венерологів.

- Випуск інформаційних бюлетенів щодо боротьби з палінням, вживанням алкоголю та наркотиків.

- Пропаганда здорового харчування.

- Пропаганда профілактичного медичного огляду з метою боротьби зі СНІДом.

- Пропаганда безпечного сексу.

- Проведення рейдів під девізом „Ні палінню!”. 

- Проведення Дня Здоров’я.

Комісія дисципліни, порядку та правової культури 

Мета: Виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, за майно. 

- Випуск інформаційних бюлетенів про стан дисципліни в групах.

- Спільна робота з Радою  профілактики правопорушень. 

- Контроль за виконанням внутрішнього розпорядку в училищі.

- Організація та проведення лекцій з правової культури, брей-рингів та круглих столів „Чи знаєш ти закон? ” 

- Щоденний контроль за відвідуванням учнями занять, ведення журналу відвідування. 

- Організація циклу бесід „Про культуру спілкування”. 

Комісія соціального захисту

Мета: Виховувати в учнів здатність до співпереживання, почуття гуманності та людяності, уміння жити за принципами „Людина людині товариш та брат”. Навчати умінню надавати допомогу потребуючим її, умінню робити добро. Створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі. 

- Виявлення в групах учнів, які потребують допомоги: сиріт, напівсиріт, чорнобильців, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів. 

- Участь у розподілі та наданні матеріальної допомоги потребуючим її. 

- Організація збору матеріальної допомоги для купівлі медикаментів. 

- Робота з примирення сторін у вирішенні конфліктних ситуацій (забезпечення публічного вибачення, попередження тощо).

Комісія культурно-масових заходів.

Мета: Привчити учнів до змістового проведення  вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми.

- Організація та проведення позаурочних заходів, конкурсів.

- Проведення конкурсів художньої самодіяльності.

- Організація днів іменинників у групах.

- Організація та проведення екскурсій у музеї на різноманітні виставки.

- Організаційна робота по залученню учнів у гуртки, контроль за відвідуванням. 

- Організація та проведення молодіжних дискотек. 

- Організація та проведення літературних вечорів, диспутів та вікторин. 

- Проведення українських вечорниць та народних свят. 

- Культпоходи в театри та кінотеатри міста Києва. 

Комісія з патріотичного виховання 

Мета: Плекати дух любові до рідної землі, слова, пісні, традицій, виховувати патріотизм, національну гідність, поглиблювати знання з історії, культури рідного народу; залучати всіх учнів до просвітницької діяльності. 

- Пропаганда рідної мови.

- Організація і проведення тематичних свят.

- Організація зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

- Організація екскурсій по місцях Бойової слави українського народу.

- Організація екскурсій по пам’ятних та історичних місцях міста Києва. 

- Організація екскурсії до музеїв. 

Комісія суспільно-корисних справ

Мета: Виховання в учнів працелюбності, дбайливого ставлення до училища, його майна. Залучення учнів до участі в санітарних днях, благоустрої території, приміщень.

-  Організація та контроль за прибиранням групами закріплених за ними територій;

-  Проведення санітарних днів;

-  Проведення суботників;

-  Приймати участь у благоустрої міста.

9. На засіданнях Ради учнівського самоврядування заслуховуються звіти голів комісій про свою роботу, обговорюються організаційні питання діяльності комісій.

10.  Члени Ради втрачають свої повноваження у разі:

закінчення терміну повноважень.

за власним бажанням.

за аморальну поведінку.

у разі пропусків без поважних причин.

 

 

 

 

Голова учнівського самоврядування                              Л. Ковальчук

 

 

Старт в доросле життя

Газета "Зеркало недели"

          Що краще - отримати престижну професію і поповнити ряди безробітних з університетським дипломом або вибрати спеціальність менш модну, зате затребувану? Випускники столичних шкіл частіше обирають перший варіант: 95% з них зареєструвалися на ЗНО, плануючи вступ до вищих навчальних закладів. На даному етапі їх мало турбує інформація про те, що на одну вакансію юриста шикуються в чергу 85 претендентів, на інші популярні спеціальності - 35-40. 

          Великим і малим містам потрібні робітники кадри, а також молодші спеціалісти - тут на одне вакантне місце претендують 8-10 чоловік. Перевагою користуються фахівці широкого профілю, які отримали підготовку на сучасних навчальних базах, а також пройшли практику на виробництві. Система професійно-технічної освіти, багато пережила за останні десятиліття, враховує виклики часу і реагує на запити ринку праці. 

          "Столичні училища надають великий вибір для юнаків і дівчат - у нас зареєстровані 242 професії, - розповідає директор навчально-методичного кабінету профтехосвіти м. Києва Катерина МІРОШНИЧЕНКО. - Популярністю користуються професії, основанниена широкої компетенції. Наприклад, авторемонтник - це слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник, рихтувальник, водій. Таких фахівців охоче беруть на роботу в автосервіс, автопарки і т.д. Аналогічний підхід - і на будівництві. Дівчата частіше обирають спеціальність - оператор телекомунікаційних мереж. Після навчання випускниця може влаштуватися секретарем керівника, адміністратором, може також працювати в школі в комп'ютерному класі. 

          Майже половина контингенту - приїжджі з приміських сіл і містечок. Потенціал наших училищ дозволяє збільшити підготовку кадрів на 40-50%, бажаючих вчитися - багато, але ми не можемо всіх взяти через брак місць у гуртожитках ". 

          Де постійно потрібні кваліфіковані кадри - так це на будівництвах. Фахівців різного профілю для будівельної та ремонтно-експлуатаційної галузі в столиці готують кілька училищ. На думку Є. Мірошниченко, Київське вище професійне училище будівництва і дизайну - одне з найкращих не тільки в столиці, але і в Україні. За 67 років своєї історії воно неодноразово перейменовувалося, переживало різні - хороші і не дуже - часи. Коли заходиш у навчальний корпус, блискучий чистотою і приємно вражає дизайном кабінетів, важко повірити, що училище більше 30 років не отримує ні копійки з бюджету на розвиток матеріально-технічної бази. Утеплення будівлі, металопластикові вікна, ремонт з використанням сучасних матеріалів, нові меблі в класах, в кожному - плазмові панелі, комп'ютери з безкоштовним Інтернетом для учнів і викладачів, бібліотека, чудовий актовий зал, спортивний комплекс - все це і ще багато іншого зроблено за кошти , зароблені на виробництві. 

          Чесно кажучи, навчальні корпуси багатьох університетів значно поступаються цьому скромному навчальному закладу в плані дизайну і чистоти. І секрет - не тільки в суворій дисципліні, а й у тому, що ремонтні роботи робляться своїми силами, а це - дієвий стимул берегти своє училище. 

          Випускників, котрі пройшли практику на об'єктах Київміськбуду та інших компаній, завжди охоче брали на роботу. Проблеми з'явилися, коли криза вдарила по будівельній галузі. Багато училища скоротили прийом, звільнили майстрів та викладачів, здали площі в оренду. У Києві з 50 профтехучилищ залишилося 28. 

          Училище будівництва і дизайну вистояло. Напевно тому, що його колектив завжди орієнтується на запити ринку праці, відстежує новинки в своїй галузі і намагається їх впроваджувати. Стало актуальним теплозбереження - готують спеціалістів, які вміють правильно утеплювати будівлі, володіють технологіями, які знають матеріали та механізми. Розширили можливості для отримання кваліфікації молодший спеціаліст, уклали договори зі столичними університетами, де випускники можуть продовжити освіту, зокрема, з Національним університетом будівництва і архітектури, Національним педагогічним університетом ім. Драгоманова, Київським університетом туризму, екології та права та ін 

          За статистикою, в системі професійної освіти навчаються 60% юнаків і 40% дівчат. Хлопців намагаються зацікавити технікою, а для дівчат вибір професій - від перукаря до продавця. В училищі будівництва і дизайну розширили меню - абітурієнтам пропонують займатися дизайном, освоювати секрети туристичної сфери. Іноземна мова, втім, як література та історія - не найголовніші предмети в профосвіту. Але як може молодший фахівець, що працює в офісі туристичної компанії або дизайнерському бюро, обійтися без англійської мови? Знайшли викладача, підготували сучасні кабінети - всупереч прогнозам скептиків учні охоче займаються іноземним. На міському конкурсі з профмайстерності майбутні агенти з туризму зайняли почесне третє місце. Може, секрет в тому, що викладає англійську Марія Гребенюк - у недавньому минулому студентка, яка легко знаходить мову з учнями, намагається їх захопити. 

          В училищі вірять у потенціал та енергію молодих, говорять, вчорашніх випускників університету набагато легше зацікавити роботою з дітьми, ніж переучувати старі кадри, багато з яких ніяк не звільнився від стереотипів радянського минулого. Коли викладач пояснює тему не на пальцях, а показує презентацію і пропонує в такій же формі підготувати домашнє завдання, ніхто не скаржиться, що забув зошит - годинами сидять за комп'ютерами, змагаються в оригінальності. 

          "Середній вік викладача у нас - 32 роки. Торік ми прийняли багато молодих і не помилилися, - розповідає директор училища Георгій Алексенко. - Наші діти брали участь у багатьох конкурсах професійної майстерності та показали гарні результати. Так, майбутній маляр, вихованець Марини Чижик і Тетяни Шимко посів перше місце в міському конкурсі та призове - у всеукраїнському. Він працював з рідкими шпалерами - ця технологія ще тільки впроваджується на виробництві, а наші хлопці вже опанували її секретами. Один з наших учнів отримує іменну стипендію президента України. Все це - хороша мотивація для хлопців: вони бачать, як цінуються сумлінна навчання і практика. 

          У нас намагаються все - і майстри, і викладачі. Коли міське управління профосвіти проводить конкурси кабінетів, ми, як правило, входимо в першу п'ятірку. Набір тільки почався, а до нас уже звернулося чимало охочих вчитися. За пару днів документи подали більше 150 випускників шкіл на базі 9 та 11 класів, що становить половину плану. 

          Раніше ми брали майже вдвічі більше дітей, а тепер багатьом доводиться відмовляти. Причина в тому, що у нас в свій час незаконно відібрали корпус, де були гуртожиток та їдальня (вулиця Шепелєва, 3). А без цього ми не можемо приймати приїжджих дітей, адже ми зобов'язані забезпечити їх житлом і гарячим харчуванням. Повертаються вони додому, а що їх там чекає? Які перспективи без освіти, без спеціальності? ". 

          Хто ж наважився забрати у дітей гуртожиток? У даній ситуації це все одно, що відібрати шматок хліба, на який вони могли б заробити, отримавши професію. 

          Око на п'ятиповерхову будівлю поклала Державна податкова адміністрація, яка зробила Міністерству освіти пропозицію, від якої відомство не змогло відмовитися. Наприкінці серпня 1998 гуртожиток разом з їдальнею передали податківцям. А через пару днів розпочався навчальний рік, і сотні учнів, серед яких було чимало сиріт, залишилися без даху над головою. 

          Рішення приймали, не погодивши, як годиться, з Мінекономіки та Мінфіном, повністю проігнорували думку училища. Тим самим грубо порушили ст. 49 Закону України "Про професійно-технічну освіту", де сказано, що майно училищ може вилучатися тільки для передачі і використання в системі профтехосвіти. 

          Експропріює будівля терміново знадобилося для створення фінансово-економічного коледжу ДПА України. Не створили. Але й училищу не повернули. Тривалий час, за словами мешканців прилеглих будинків, там була якась дивна готель з музикою і танцями вечорами. 

          В училищі досі сподіваються, що справедливість восторжествує, і корпус повернуть для проживання учнів. За 15 років зібралися томи листування з міністерствами та правоохоронними органами, з чиновниками різного рангу і політиками. Тричі це питання піднімалося на засіданнях Верховної Ради. Список адресатів довгий і добре всім знайомий: Ющенко, Янукович, Азаров, Медведько, Литвин, Мороз, Семенюк, Ніколаєнко, Рибак, крім того - екс-міністри та десятки народних депутатів. Кожен обіцяв розібратися і допомогти, тому що "підготовка робітничих кадрів - це внесок у розвиток економічного потенціалу країни". 

          Нещодавно чергова партія листів була відправлена ​​новому керівництву Міністерства освіти, Генеральної прокуратури, Київської міської прокуратури, Міністерства податків і зборів, а також народним депутатам. 

          Податківці завжди відповідають одне й те ж: "Будівля по вул. Шепелєва, 3 - державне установа, де розташований Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів доходів і зборів. Це невід'ємна частина системи Міндоходов ". У прокуратурі пообіцяли розібратися і навіть обнадіяли, мовляв, часи змінилися, незаконне рішення, швидше за все, буде скасовано. Але листи доведеться переписувати: податкове відомство в черговий раз змінило назву - відтепер це Державна фіскальна служба. 

          Свого часу територію училища, де була спортмайданчик, і проводилися уроки фізкультури, передали, як кажуть, в хороші руки. Нові господарі миттю обнесли її парканом - планували поставити там висотку. Спільними зусиллями - учнів, інженерно-педагогічних працівників і жителів довколишніх будинків, теж займалися на спортмайданчику, - "загарбників" перемогли. З часом там облаштували хороший стадіон, де тепер займаються діти не лише з училища, але з сусідніх шкіл і всього мікрорайону. 

          Ця перемога підживлює оптимізм, не дозволяє скласти руки в боротьбі за гуртожиток, а в кінцевому результаті - за право дітей на освіту і отримання професії. Не тільки в цьому, а й в інших училищах, де готують робітничі кадри, 60-80% контингенту - діти з малозабезпечених і проблемних сімей, 5-10% - сироти. Оренда житла в столиці їм явно не по кишені. 

          Училище будівництва і дизайну з усіх сил намагається змінити ситуацію і дуже сподівається на підтримку профільного міністерства. 

          "Всього в Україні 983 професійних училища, всі вони державні, їх майно належить Міністерству освіти і науки, - говорить заступник начальника департаменту профтехосвіти МОН Вікторія Карбишева. - Ми будемо підтримувати Київське вище професійне училище будівництва і дизайну, докладають зусиль, щоб повернути свій гуртожиток. Я побувала у багатьох навчальних закладах, вони вельми різні, але це училище - одне з кращих в нашій країні. Тут креативно мислячий педколектив, цілеспрямований директор, дружний колектив учнів, прекрасна матеріальна база. 

          Наприкінці навчального року в училищі пройшли збори колективу, на якому директор В.Алексенко відзвітував про свою роботу. Це традиція. Акцент був зроблений на фінансових питаннях - колектив має право знати, на що були використані кошти, зароблені на виробництві. Що було несподіваним - т.зв. люстрація директора. Після обговорення звіту провели таємне голосування - кожен учасник зборів отримав бюлетень, в якому було одне питання: чи підтримуєте ви діяльність директора чи ні? За результатами голосування "за" висловилися 78 чол., Один голос - "проти". 

          Навіщо це робиться? Щоб дізнатися, підтримує колектив політику директора чи ні, чи може він розраховувати на допомогу колег у реалізації планів розвитку навчального закладу. Бувало, коли в деяких училищах голоси ділилися 50 на 50. Цей факт, як правило, враховується при підписанні контракту з директором. Якщо колектив не підтримує керівника - як він може вести його за собою? ". 

          Події в Криму та на Донбасі змушують по-іншому поглянути на освіту і професійну підготовку юного покоління нашої країни. Щоб виграти війну, в тому числі інформаційну, недостатньо змінити сітку мовлення телеканалів та апелювати до совісті та патріотизму. Чітку громадянську позицію займають далеко не всі дорослі. Що вже говорити про підлітків, обійдених увагою держави, які прокладають свій життєвий шлях, продираючись крізь спокуси великого міста і легких грошей. З ними вкрай важко працювати і майстрам виробничого навчання, і педагогам. Важко, поки не знайдуть спільну мову і справа, яка зможе об'єднати. 

          Ніколи б не подумала, що в професійному училищі працюють не тільки технічні, але і драматичний гурток. Хлопці, які не любили в школі літературу, із задоволенням читають українських класиків, щоб вибрати п'єсу для постановки, сперечаються до хрипоти на розподілі ролей, готують костюми і декорації, репетирують до знемоги. Юні артисти запрошують на вистави своїх однокласників, друзів - актовий зал завжди переповнений, оплески чути навіть на вулиці. 

          В училищі є свій гімн, герб і прапор, свої традиції і свята. Щороку тут урочисто відзначають День Перемоги і день визволення Києва - готують стінгазети та малюнки, запрошують в гості ветеранів війни, дарують їм квіти. Хлопці охоче повертають людям увагу і тепло, яке отримують в училищі. У відділі міської прокуратури, провідному нагляд за правами неповнолітніх, кажуть, що за результатами перевірок училище будівництва і дизайну ніколи не потрапляло в т.зв. чернийспісок. Тут завжди стежать за тим, щоб діти з багатодітних сімей, сироти, чорнобильці отримували всі виплати, передбачені законом, учні отримують матеріальну допомогу на лікування і т.д. (При тому, що в багатьох навчальних закладах столиці, в тому числі університетах, не знаходять за потрібне складати списки пільговиків, не кажучи вже про організацію виплат). Тільки за перше півріччя 2014 учні отримали понад 8 тис. грн матеріальної допомоги та 234 тис. грн преміальних за старанність у навчанні і роботі. 

          "Наш меседж сьогодні: столичне профосвіта - вдалий життєвий старт, - каже Є. Мірошниченко. - Той, хто вибирає училище, вибирає перспективу. По-перше, він отримає затребувану спеціальність, пройде практику на виробництві, і у нього не буде проблем з працевлаштуванням . по-друге, при бажанні він може стати молодшим спеціалістом, а після училища продовжити освіту в профільному університеті. при цьому наші випускники не здають ЗНО, їх приймають на другий чи третій курс. 

          Школярі далеко не завжди можуть правильно обрати професію, не знають, які перспективи їх чекають на ринку праці. Нашим випускникам легше визначитися - свій вибір вони перевіряють під час навчання і практики. Якщо учень успішно закінчив училище будівництва і дизайну, він може надійти в будівельний університет і стати інженером-будівельником. Профтехосвіта вирішує важливу загальнодержавну задачу. Більшість школярів, що йдуть на ЗНО, вибирають гуманітарний профіль, а наші випускники - це майбутні інженери, технологи, механіки і т.д. Ми допомагаємо нашому державі вирішувати проблему освіти та працевлаштування молоді, працюємо на перспективу ".

 


Сторінка 1 з 9